Gümrükleme

InterCo olarak uzman ve deneyimli ekibimiz ile gümrüklemeye dair her alanda 2003 yılından beri müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermekteyiz.
Uluslararası kargosu yapılacak veya taşınacak her eşya için gümrükleme işlemlerinin yapılması gerekir. Özellikle kar amacıyla bir ülkeden başka bir ülkeye taşınacak ticari ürünlerin gümrükleme prosedürleri farklılık göstermektedir. Ayrıca zati bir eşyanın başka bir ülkeye taşınması ile ticari bir eşyanın başka bir ülkeye taşınması sırasında yapılması gereken gümrükleme işlemleri de farklıdır. Her birinin kendine has prosedürleri ve uyulması gereken unsurları bulunmaktadır. Gümrükleme işlemleri belli aşamalardan oluşur ve gerekli belgelerin mutlaka tanımlanması gerekir.
Gümrük memurları ticari ürün ve zati eşyaların kontrollerini büyük bir denetim ile yapmaktadır. Bu nedenle hangi ürünün hangi prosedürler ile taşınması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. InterCo sizin tüm bu zorlu süreçle uğramamanız için gümrükleme hizmeti ile yıllardır sizler için çalışmaktadır. Ayrıca yasadışı niteliğindeki gönderimlerinizden firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.
Aşağıda ise konu hakkında gerekli yasal ayrıntıları içeren bir bilgileri görebilirsiniz Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Kararları aşağıdaki gibidir;

Soru: Kanuni dayanak nedir?
 Cevap: 4458 sayılı Gümrük Kanunun 167. maddesi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 45,62 ve 63. maddeleri, 24/03/2014 tarihli ve 2014/7 sayılı Genelge.

Soru: Posta/hızlı kargo eşyası için muafiyetin kapsamı nedir?
 Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 150 Euro’ yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınmaktadır. 

Soru: Vergileri ödenmek suretiyle posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya nedir?
 Cevap: Her bir sevkiyat için kıymeti 1500 Avro'yu aşmayan eşyaya geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi oranı uygulanacaktır. Söz konusu vergi oranları, eşyanın
Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18, Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20, Kitap veya benzeri basılı yayın için %0, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.
Söz konusu eşyanın,
- Yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,
- Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
- Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi, gerekmektedir.

Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla gönderilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro'yu aşması halinde ne işlem yapılır?
 Cevap: Söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanacaktır. 

Soru: Hediyelik eşya muafiyeti, posta/hızlı kargo yoluyla gelen eşya için dikkate alınmakta mıdır?
 Cevap: Hayır, yolcu beraberi 430 Euro değerinde hediyelik eşya limiti, posta yolu ile getirilen eşya için söz konusu değildir.

Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesi neye göre yapılır? Kargo ücreti dikkate alınır mı?
 Cevap: Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesinde, kargo ücreti dikkate alınmayacak, ayrıca aynı gönderici tarafından Türkiye’deki bir alıcı adına gönderilen aynı konşimento muhteviyatı gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamının kıymeti birlikte dikkate alınacaktır.

Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla her türlü eşya getirilebilir mi?
 Cevap: Hayır, posta/ hızlı kargo yoluyla getirilebilecek eşyaya ilişkin olarak aşağıda detayları belirtilen çeşitli kısıtlamalar mevcuttur.

Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla tütün veya alkollü ürün getirmek mümkün müdür?
 Cevap: Hayır, bu tip eşya sadece yolcu beraberinde belirli limitler dahilinde getirilebilmekte olup, detaylı bilgiyi “Yolcu işlemleri” başlıklı broşürde bulabilirsiniz.
Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla cep telefonu getirmek mümkün müdür?
 Cevap: Hayır, posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muaf olarak veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu yolla cep telefonu getirilmiş olsa dahi hiçbir surette sahibine teslim edilmemektedir.

Soru: Herhangi bir nedenle yurtdışında kalan/unutulan cep telefonu posta/hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi halinde teslimi mümkün müdür?
 Cevap: Evet, yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası halihazırda kayıtlı olan cep telefonlarının yurt dışında kalması ve bu telefonların yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonraki sürelerde posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla geri gönderilmesi durumunda, söz konusu telefonların IMEI numaralarının kayıtlı olduğunun “http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php” adresinden yapılacak sorgulama sonucu teyit edilmesi halinde teslim edilmesi mümkündür.
Soru: Kozmetik ürünlerinin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün müdür?
 Cevap: Hayır, 30.03.2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5324 sayılı Kozmetik kanununun ikinci maddesiyle kapsamı belirlenmiş olan kozmetik ürünlerinin muaf olarak posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Soru: Takviye edici gıdalar/sporcu gıdaları olarak nitelendirilen bazı ürünlerin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün müdür?
 Cevap: Hayır, 13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 65 nolu alt bendinde tanımlanan "takviye edici gıdalar" ile 06.12.2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi 2003/42 nolu Sporcu Gıdaları Tebliği'nin 4. maddesinde tanımlanan "sporcu gıdaları" nın muaf olarak posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Soru: Takviye edici gıdalar/sporcu gıdaları olarak nitelendirilen bazı ürünlerin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesine ilişkin bir istisna var mıdır?
 Cevap: Evet, bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmış bir raporu ve doktorun önerdiğine dair bir reçeteyi, milli sporcuların ise "Milli Sporcu Belgesi" ni gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde söz konusu ürünleri posta ve hızlı kargo yoluyla getirmelerine izin verilir.

Soru: Yolcunun gelirken getiremediği kişisel eşyasını kargo veya posta yolu ile yollaması mümkün müdür?
 Cevap: Evet. Kişisel eşya (15481 sayılı Karar’ın 9 No’lu listesinin (B) bölümünde belirtilen eşya) yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra kargo veya posta yolu ile getirilebilmektedir.
 Yolcunun yanında getiremediği ve kargo veya posta ile gönderdiği kişisel eşyasında 30kg ağırlık veya kıymet limiti bulunmamakta olup herhangi bir vergi tahsil edilmemektedir. Kişisel eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınmış olup, kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarihi ispatlamak amacıyla pasaportu ile birlikte eşyayı getiren posta idaresi veya hızlı kargo firmasına müracaat etmesi gerekmektedir.

Soru: Kargomun nerede olduğunu nasıl öğrenebilirim?
 Cevap: Gönderilerin takibi Bakanlığımızca yapılmamakta olup, kargonuzun taşımacılığı hızlı kargo firması tarafından yapılıyor ise ilgili firmaya, posta ile yapılıyor ise PTT’ye başvurmanız gerekmektedir.

Soru: Bakanlığınızca vergi dışında bir ücret talep edilmekte midir?
 Cevap: Hayır. Bakanlığımızca sadece vergi tahsilatı yapılmaktadır. Taşımacılık, depolama veya diğer hizmetlere ilişkin ilave ücretler için taşımacılığı gerçekleştiren firmaya başvurulması gerekmektedir.
Soru: Hızlı kargo firmalarınca ek bir ücret talep edilebilir mi?
 Cevap: Bu tür firmaların müşavirlik hizmetleri, ordino, terminal, vb. isimler altında ücret talep etmesi mümkün bulunmamaktadır.
Ayrıca, bu firmalar bedeli gönderi başına toplam 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın ve numunelerde hiçbir eşyadan, 0-1500 Avro arasında bulunan eşyadan ise gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk 3 gün için ardiye ücreti alamamaktadırlar.

Soru: Yurtdışından gelen gönderimin vergisini ödemek için gümrük idaresine gelmem gerekiyor mu? 
 Cevap: Gelen gönderinin kıymetinin 0-1500 Avro arasında olması halinde tahsil edilecek tek ve maktu vergiye ilişkin olarak posta idaresi ve hızlı kargo firmaları alıcıya bilgi vermekte olup vergilerin ödeneceğinin alıcı tarafından kabul edilmesi halinde gönderi alıcının kapısında teslim edilirken vergi tahsil edilmektedir.
Kaynak: www.ticaret.gov.tr

Basında Biz

Hizmet Bölgelerimiz

Interco
Interco
Interco
Interco
Interco
Interco
Interco
Interco