Blog

MSDS Nedir
Uluslararası Kargo

MSDS Nedir

admin avatar
11/01/2021

MSDS belgesi; kimyasal ve tehlikeli madde taşınması durumlarında kullanılması gereken bir güvenlik belgesidir. İngilizce açılımı Materials Safety Data Sheets olan belgenin Türkçe karşılığı ise Güvenlik Bilgi Formu olarak tanımlanmıştır kısaltımı ise GBF olarak bilinmektedir. GBF hazırlama; Türkiye'de Türk Standartları Enstitüsü tarafından sertifikalandırılmış olan yetkili GBF Hazırlayıcıları tarafından imzalı olarak yapılmaktadır. Türkçe' ye çevirilen GBF formları artık kabul görmemekte ve yetkili GBF Hazırlayıcıları tarafından hazırlanmaları resmi makamlarca talep edilmektedir GBF' ler kimyasallar, kimyasal bileşikler ve kimyasal karışımlarla ilgili bilgileri kataloglamak için yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. GBF bilgileri, güvenli kullanım talimatlarını ve belirli bir malzeme veya ürünle ilişkili potansiyel tehlikeleri içerebilir. GBF, kimyasalların depolandığı veya kullanıldığı alanı belirtmek bulunmak için hazır bulunmalıdır.

Resmi Gazete Tarafından Açıklanan MSDS Belgesi Hazırlama Yükümlüğüğü Olan Faaliyet Alanları

• Bu Yönetmelik aşağıda yer alan ve son kullanıcıya nihai ürün olarak ulaşan madde ve karışımları kapsamaz:
• İnsan sağlığı ile ilgili amaçlar için kullanılan tıbbi ürünler,
• Veterinerlikle ilgili amaçlar için kullanılan tıbbi ve tıbbi olmayan ürünler,
• Kozmetik ürünler,
• Atık niteliğindeki madde karışımları,
• Gıda maddeleri,
• Hayvan yemleri,
• Radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren karışımlar,

MSDS Belgesinde Bulunması Gereken Tanımlar

• Madde / Müstahzar ve Üreticinin Kısa Tanıtımı
• Kimyasal Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi
• Kimyasalın Tehlikelerinin Tanıtımı
• İlkyardım Bilgileri ve Önlemleri
• Yangınla Mücadele Bilgileri ve Önlemleri
• Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Önlemler
• Kullanım / Elleçleme ve Depolama Özellikleri
• Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Korunma Bilgileri
• Maddenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
• Maddenin Kimyasal Kararlılığı ve Reaktivitesi
• Toksikolojik Bilgi
• Ekolojik Bilgi
• Bertaraf Bilgileri
• Taşımacılık Bilgileri
• Yasal Mevzuat Bilgiler

En doğru hizmet bilgisini tüm detayları ile öğrenmek için bize 0850 520 0 868 nolu telefon numarasından veya bilgi@interco.com.tr mail adresimizden ulaşabilirsiniz.

Hızlı Teklif Alın

Ürünlerinizi dünyanın her yerine göndermek için bir fiyat almak için hızlı teklif aracımızı kullanın

Etiketler

Basında Biz

Hizmet Bölgelerimiz

Interco
Interco
Interco
Interco
Interco
Interco
Interco
Interco